Сумдад онцгой байдлын үеийн бэлтгэл бэлэн байдлын үнэлгээ хийлээ.


Аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр ЭМГ, ОБГ, МХГ хамтран 2020 оны 03 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд 26 сумын Эрүүл мэндийн төв, сумдын шуурхай штабын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үйл ажиллагаатай танилцан, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгалын бодис, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийн судалгаа гарган, зөвлөн туслаж, Эрүүл мэндийн яамнаас хуваарилсан хувийн хамгаалах хэрэгслийг сумдын Эрүүл мэндийн төвд хүлээлгэн өглөө.

СЭТГЭГДЭЛ

0 Comments