Мэдээ


    

 Манзушир хийд хүртэл 7,4 км зам ашиглалтанд оржээ

      Манзушир хийд хүртэл 7,4 км зам ашиглалтанд оржээ. Улаанбаатар хотоос  өмнө зүгт 43

 километр зайд орших төв аймгийн Зуунмод хоты  төвөөс 8 километр  зад байрладаг.Төв

 аймагт төдийгүй Монгол улсын хэмжээнд цар тахалтай холбоотойгоор аялал жуучлалын

 салбаруудын үйл ажиллагаа хүндхэн байдалд байгаа ч Улаанбаатараас Төв аймаг Зуунмод

 хотоос Манзушир хийд хүртэл шинэ зам тавьснаар цаашид аялал жуучлалын салбар хөг

 төлөвтэй байна.Төв аймагт төдийгүй Монгол улсын хэмжээнд цар тахалтай холбоотойгоор аялал жуучлалын салбаруудын үйл ажиллагаа хүндхэн байдалд байгаа ч Улаанбаатараас Төв аймаг Зуунмод хотоос Манзушир хийд хүртэл шинэ зам тавьснаар цаашид аялал жуучлалын салбар хөгжих төлөвтэй
Төв аймагт төдийгүй Монгол улсын хэмжээнд цар тахалтай холбоотойгоор аялал жуучлалын салбаруудын үйл ажиллагаа хүндхэн байдалд байгаа ч Улаанбаатараас Төв аймаг Зуунмод хотоос Манзушир хийд хүртэл шинэ зам тавьснаар цаашид аялал жуучлалын салбар хөгжих төлөвтэй
СЭТГЭГДЭЛ

0 Comments