ТААЖХ-оос зохион байгуулж буй шинэ жилдээ хүрэлцэн ирэхийг урьж байна 🎄 Нэгэн үдшийг хамтдаа өнгөрүүлье 🥂🍾🎄

ТААЖХолбооны шаашдын үйл ажиллагааг улам өрөгжүүлж,Төр Хувийн Хэвшил болон бүх Гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх,харилцан уялдаатай хамтран ажиллах, туршлага солилцох танилцах зорилгоор Тус Холбооны Анхны Шинэ Жилийг Төв Аймгийн Аялал Жуулчлалын холбооноос 2021 оны 12 сарын 07 ны өдөр зохион байгуулах гэж байна. Иймд Төв Аймгийн нутаг дэвсгэр дээр Аялал Жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж буй бүх аж ахуйн нэгж байгуулага ,хувь хүмүүс, оюутан залуус болон Холбооны үйл ажиллагааг байнга дэмжиж ажилдаг Төрийн байгуулагын Төлөөлөгч нарыг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Та Бүхнийг Хүндэтгэсэн ТААЖХ-ны Тэргүүн Л. Оюунбилэг.

СЭТГЭГДЭЛ

0 Comments