Зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

Тусгай зөвшөөрөл авахад дараах материалуудыг бүрдүүлнэ!

Согтууруулах ундаа тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад бүрдүүлэх баримт бичиг, олгох дэс дараалал:


ИРГЭН БОЛ ТА:

* Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах эсвэл сунгуулах хүсэлт бүхий өргөдөл

* Иргэний үнэмлэхийн хуулбар хувь

* Стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс олгосон "ТОХИРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ" хуулбар/хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байна/

* Үйл ажиллагаа эрхэлж буй үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар хувь

* Галын аюулгүй байдлынн дүгнэлт

* Сумын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан тухай болон тодорхойлолт

* Багийн Засаг даргын байршил тодорхойлсон тодорхойлолт

* Сумын засаг даргын дэмжсэн албан тоот

* Тамхи зарах зөвшөөрөлтэй бол хуулбар хувь

* Фото /Дэлгүүр ресторан зоогийн газар, амралты газрын гаднах болон дотор камерын байрлал, хяналтын дэлгэц, гадны талбай харуулсан зураг 5-с доошгүй хувь

* Баримт иж бүрдэл бүрдүүлж аймгийн ЗДТГ-н ХОХБТХ-ийн ХҮНС, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний бодлогын мэргэжилтэнд шалгуулан Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг ХОХБТХ-н даргаар баталгаажуулан тэмдэглэгээ хийлгэнэ.

* Тусгай зөвшөөрлийн хураамжийг татварын хэлтсээс 019 оны 3-р сараас эхлэн нэхэмлэл үүсгэн, код авч банкинд кодын дагуу төлбөрийг төлдөг болсон.


АЖ АХУЙ НЭГЖ БОЛ:

* Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах эсвэлл сунгуулах байгууллагын албан тоот

* Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар хувь

* Стандарт хэмжил зүйл хэлтсээс олгосон "Тохиролын гэрчилгээ" хуулбар хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байна

* Үйл ажиллагаа эрхэлж буй үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар хувь

* Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

* Сумын Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан тухай болон тодорхойлолт

* Багийн засаг даргын байршил тодорхойлосон тодорхойлолт

* Сумын засаг даргын дэмжсэн албан тоот

* Тамхи зарах зөвшөөрөлтэй бол хуулбар хувь

* Фото /Дэлгүүр ресторан зоогийн газар, амралты газрын гаднах болон дотор камерын байрлал, хяналтын дэлгэц, гадны талбай харуулсан зураг 5-с доошгүй хувь

* Баримт иж бүрдэл бүрдүүлж аймгийн ЗДТГ-н ХОХБТХ-ийн ХҮНС, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний бодлогын мэргэжилтэнд шалгуулан Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг ХОХБТХ-н даргаар баталгаажуулан тэмдэглэгээ хийлгэнэ.

* Тусгай зөвшөөрлийн хураамжийг татварын хэлтсээс 019 оны 3-р сараас эхлэн нэхэмлэл үүсгэн, код авч банкинд кодын дагуу төлбөрийг төлдөг болсон.


Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх хураамж нь

Шинээр авах сунгуулах

Худалдаа үйлчилгээний төрлөөр хураамж өөр байдаг тул хураамж төлөхдөө 

ХОХБТХ-Н хүнс хөдөө аж ахуйн худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний мэргэжилтнээс лавлаж асуухыг анхаарна уу. Утас: 70272217

СЭТГЭГДЭЛ

0 Comments