Гишүүдийн мэдлэгт, зөвлөмж

 • Дээр, доргүй үйлчилгээг нэг хэвий нулиг зүйл гэж бодож, хөгжүүлэхийг хүсдэггүй
 • Удирдлагууд үйлчилгээг дэлгэрүүлэхийн оронд тэдний үйлчилгээнд хандах сонирхол хамгийн түрүүнд буурдаг
 • Ажиллагчдын сэдэл бага эсвэл мэргэшил сул 
 • Үйлчилгээний стратегийг ойлгохгүй, айдастай байдаг нь техник, технологи, хүнд суртал, дүрэм журам зэрэг олон саадыг даван туулах тэнхээг өгдөггүй
 • Бүтээмж багатай зүйлийг авахгүй байх
 • Ажилдаа бас хэрэглэгчдэдээ дургүй хүнийг бүү цалинжуул, урамшуул
 • Байгууллагад ашиг тус авч ирдэггүй ажилтанг бүү цалинжуул, үр ашиггүй ажиллагчдыг шууд халах
 • Дундаж түвшний ач тус өгдөг ажиллагчдыг сургах, өөрчлөгдөөгүй бол халах 
 • Сайн ажиллагчдыг л сэдэлжүүлэх
 • Баг бүрдүүлэх, зөвхөн үр ашигтай тоглогчоор багаа бүрдүүлэх
 • Ажил мэргэжилдээ дурлах сэтгэлийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх 
 • Хэрэглэгчийг хүндлэх, муулахгүй байх
 • Ажиллагч болон хэрэглэгч бүрт байгууллагын бодлогоо хүргэх
 • Зөвхөн үйлчилгээний хурд, чанар сайжруулах технологийг нэвтрүүлэх
 • Бусдаас шуурхай байхыг хичээх